e Slovník IT pojmů

Slovník IT pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Slovník pojmů - A

ARPANET
Americká síť, která byla inspirací pro globální propojení Země.

ASCII kód
Značkovací jazyk sloužící k převodu znaků v čísla.

Audit IT
Nechte prověřit vaše IT a následně ho optimalizujte.

Slovník pojmů - B

BIOS
Systém řídící základní funkce počítače.

Bootování
Proces, díky kterému je počítač schopen načíst operační systém a uložit ho do paměti.

Slovník pojmů - C

Cache
Vyrovnávací paměť počítače a sítě, slouží k urychlení procesů požadovaných dotazů uživatele.

Cloud computing
Nespoléhejte se pouze na své IT, ale využívejte jejich sdílené možnosti.

Cluster
Vzájemné síťové propojení počítačů zajistí vysoký výkon a dostupnost systému.

Slovník pojmů - D

Databáze
Přehledné uspořádání a následná manipulace s daty a informacemi.

DDoS útok
Ochraňte svůj server nebo internetovou stránku před útokem v internetové síti.

Dedikovaný server
Pronájem serveru pouze pro vlastní účely.

Disková pole
Efektivní ochrana dat proti poruše pevného disku pro firemní řešení.

DNS
Systém, který převádí IP adresy na doménová jména.

Doména
Označení počítače či počítačové sítě uvnitř internetu.

Dotazovací jazyk
Programovací jazyk pro správu a manipulaci dat v databázích.

Slovník pojmů - E

Extranet
Internetová síť pro podnikové pobočky či obchodní parnery.

Slovník pojmů - F

Failover
Failover cluster zajistí nepřetržitou dostupnost vaší služby i při výpadku.

Flash paměť
Rychlá paměť umožňuje ukládání dat do bloků.

FTP protokol
Protokol pro přenos dat či správu internetových stránek v internetové síti.

Slovník pojmů - G

Grayware
Vyhrajte nad nevyžádanou reklamou ve vašem zařízení.

Slovník pojmů - H

HTML
Značkovací jazyk pro tvorbu internetových stránek.

HTTP
Protokol sloužící pro přenos hypertextových dokumentů v internetové síti.

HTTPS
Bezpečnostní protokol, který umožňuje šifrování a zabezpečení dat uživatele internetových stránek.

High-Availability
Systém dosahuje High-Availability v případě, je-li dostupný, když ho uživatel potřebuje.

Slovník pojmů - I

Intranet
Část internetové sítě či webová prezentace pro usnadnění vnitropodnikových procesů.

IP adresa
Adresa zařízení, které se připojuje do internetové sítě pomocí internetového protokolu.

IPMI
Prostředí pro systémové administrátory pro správu systémů prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Slovník pojmů - J

JavaScript
Značkovací jazyk webových stránek, který slouží k rozvoji dynamickému obsahu na stránkách.

Slovník pojmů - K

KVM
Plnohodnotné virtualizační řešení pro operační systém Linux.

Slovník pojmů - L

LAN
Propojení počítačů v síti prostřednictvím Ethernetu nebo WLAN.

Licencování
Licence v IT slouží především k redistribuci softwaru.

Slovník pojmů - M

Mail server
Zajištění komunikace mezi odesilatelem a příjemcem e-mailové zprávy.

Monitoring sítě
Sledujte detailně využití vaši sítě a připravte se tak na možné výpadky.

Multiplatformní systém
Využitelnost systému pro více platforem.

Slovník pojmů - N

Nagios, Munin
Open source systémy pro sledování stavu počítačových sítí unixových systémů.

Slovník pojmů - O

Operační systém
Řízení základních funkcí počítače a komunikace s ním.

Oracle
Databázový systém pro řízení databáze a báze dat.

Outsourcing
Pronájem externích zdrojů pro správu podnikových činností.

Slovník pojmů - P

Pevný disk
Místo pro ukládání dat v počítači.

Ping
Rychlost odezvy zařízení uvnitř sítě.

Pop-up okna
Vyskakovací okna jako způsob oživení webu.

Procesor
Základní kámen počítače, který řídí veškeré procesy.

Slovník pojmů - Q

Query
Dotazy a příkazy pro správu dat v databázových systémech.

Slovník pojmů - R

Rack housing
Zařízení, které zabezpečí funkčnost vašich serverů.

Redakční systém
Rychlá a efektivní správa webových prezentací.

Redundance
V informatice se jedná o stav, kdy je použito zbytečně moc prvků a komplikuje se tak práce IT.

ROM paměť
V IT je výhoda této paměti především v uchování dat i po odpojení zdroje.

Slovník pojmů - S

Self-assesment
Často ne příliš účinný nástroj auditu IT.

Serverovna
Prostor pro fyzické uložení ICT infrastruktury.

SGML
Značkoací jazyk, který se stal základem pro jazyk HTML.

SQL
Programovací jazyk pro správu a strukturování dat v databázích.

Slovník pojmů - T

Tape drive
Záznamová jednotka umožňující rychlý zápis dat.

TCP/IP protokol
Obsluha komunikace a přenosu dat v internetové síti.

Slovník pojmů - U

URL adresa
Adresa, která slouží k umístění zdroje na internetu. Prostřednictvím URL adresy lze umístit soubory i složky.

Slovník pojmů - V

Virtualizace
Provoz virtuálních zdrojů se snížením nákladů za zdroje fyzické v prostředí informačních technoligií.

Vzdálená správa
Vzdálený přístup k počítači nebo k serveru.

Slovník pojmů - W

Webhosting
Pronájem místa pro internetové stránky na internetu bez nutnosti vlastního serveru.

Wi-Fi
Běžně používaná zkratka pro bezdrátový (rádiový) přenos v počítačových sítích. Přenos probíhá nejčastěji v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

Slovník pojmů - Z

Zálohování dat
Nejefektivnější zabezpečení proti ztrátě dat je jejich záloha.