e Disková pole | Outsourcing IT

Disková pole

  • RAID – Redundant Array of Independent Disks

Disková pole, přesněji vícenásobné diskové pole, které má nezávislé disky, slouží v IT k zabezpečení dat při selhání pevného disku a proti ztrátě dat. Výhodou je záloha dat na vlastní server, který je možný dalšími způsoby ochránit. Přečtěte si, co je a k čemu slouží záloha dat.

Typy RAID diskových polí

RAID pole se zpravidla označují číselným označením od RAID 0 až po RAID 7. Dalšími možnostmi je sčítání diskového pole a je pak možné docílit označení RAID 10, 50, 60 a 100. Nejčastěji využívanými typy RAID polí jsou následující:

  • RAID 0
  • RAID 1
  • RAID 5
  • RAID 6
Disková pole

Firemní řešení diskových polí

Pro zálohu dat ve firemním prostředí je zajisté jednou z nejúčinnějších zbraní právě diskové pole. Podnik může mít pole uložené přímo v podniku, případně externě mimo budovy, ale stále je možné nabídnout všem zaměstnancům centrální přístup k osobním datům. Taktéž je možné se k diskovému poli připojit pomocí vzdáleného přístupu. Více o diskových polích ve firmách vám prozradí článek jak bezpečně ukládat firemní data.

Neváhejte a pořiďte si diskové pole do vašeho podniku!

Zpět na výpis slovníku IT pojmů