e Virtualizace | Outsourcing IT

Virtualizace

  • Virtualizované prostředí dostupných zdrojů

Pod pojmem virtualizace se v IT rozumí jiný způsob přístupu k dostupným zdrojům (procesoru, pamětí, nejrůznějším rozhraním) než jak jsou fyzicky zapojeny. To umožňuje lepší rozdělení dostupných zdrojů, jednodušší zálohování, migraci mezi různým hardwarem a díky těmto vlastnostem i výrazné snížení nákladů.

Výhody virtualizace

Pro podnikové informační technologie přináší virtualizace značnou finanční úsporu a to zřizovacích i provozních nákladů. Hlavním smyslem je zpřístupnit jedno zařízení pro více uživatelů.

Nejčastěji virtualizovaným zdrojem je mechanika v počítači a v prostředí sítě se jedná o virtualizované servery. Umožňuje tak spuštění více virtuálních serverů na jednom serveru fyzickém.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů