e Redundance | Outsoutcing IT

Redundance

  • Zatížení informačních systémů nadbytečným používání prvků

Označuje použití více prvků než je nezbytně nutné. Často se používá například označení redundantní zdroj, který se skládá ze dvou a více samostatných zdrojů současně zapojených. V případě výpadku jednoho systém může stále běžet dál, neboť zbylý zdroj sám o sobě pro napájení plně dostačuje.

Často se tak stává například v databázích, kdy se duplikují data a informace a ukládají se do databáze dvakrát i vícekrát. Nejedná se však pouze o zápis do databáze, ale i o zápisy čísel, programů či kódů. Jsou-li vaše systémy a databáze pomalé, můžete se potýkat s redundancí některých prvků v podnikovém IT.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů