e Licencování | Outsourcing IT

Licencování

  • Právní předpis, který dovoluje používat software

V případě, že se vaše firma rozhodla o outsourcing informačních technologií, je třeba si dát pozor na poskytovatele, který váš software outsourcuje. Je nutné, aby poskytovatel byl oprávněným držitelem licencí softwaru, který instaluje na vaše zařízení.

Pojem licence je upravena v právních předpisech, jejichž dodržování vyžaduje zákon. K využití licence je nutný souhlas majitele licence a to často za úplatu.

Softwarová licence

V oblasti IT se nejčastěji používají licence ve spojitosti se softwarem. Jedná se o právní nástroj, díky kterému je možné v informatice dále distribuovat software. Samozřejmostí je ochrana licencovaného softwaru v legislativním rámci České republiky.

Způsoby softwarové distribuce

Možností, kterým redistribuovat software, je několik. Odlišnosti jsou velmi patrné. Některý software lze redistribuovat a upravovat zcela volně, jiný software však prochází přísnou kontrolou jeho licencí.

Seznam typů licencí dle volnosti redistribuce:

  • Freeware – užívání programu zdarma
  • Shareware – volně dostupný software, který je zpoplatněn po zkušební době
  • Adware – software, který lze používat zdarma, ale je doplněn o reklamní prvky
  • Demo – otestování programu nebo software komerční verze
  • Cardware – program, který lze využívat jako protiváhu zaslání pohlednice autorovi
  • Donationware – autor požaduje finanční příspěvek
  • Abandonware – dostupné přes neoficiální kanály, oficiálně se již neprodává

Multilicencování

Typem, který je možné využít při outsourcingu, je multilicencování. Obchodní partner je držitelem jedné licence, kterou může využít na několika dalších zařízeních. Jedná se o usnadnění administrativního rámce problematiky licencování.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů