e Protokol TCP/IP | Outsourcing IT

Protokol TCP/IP

  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Protokoly, které spadají pod jednotný název TCP/IP, se starají a obsluhují komunikaci v rámci internetové sítě. Primárním protokolem internetové sítě je protokol TCP, který slouží k přenosu v internetu. Protokol IP definuje komunikaci síťových vrstev. Prostředí internetu je celosvětové a díky protokolu TCP/IP je možné globálně využívat této služby na základě komunikačního protokolu, který TCP/IP definuje. Jedná se o soubor pravidel, které je nutné dodržovat v zabezpečení bezproblémové komunikace na základě významnosti zpráv posílaných v síti a syntaxe.

Historie protokolu TCP/IP

První použití protokolu TCP/IP bylo již v 60. letech, kdy byl tento protokol vyvinut pro počítačovou síť ARPANET, kterou jako první využívalo ministerstvo obrany USA. O několik let později se začaly protokoly z rodiny TCP/IP používat pod současnou podobou a dovolily tak ARPANETu se plně rozvinout do podoby současného internetu.

Struktura protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP nabízí 4 základní vrstvy, které slouží k usnadnění výměny informací v síťové komunikaci. Čtyři základní vrstvy jsou následující:

  • Network Interface Layer – Vrstva síťového rozhraní
  • Internet Layer – Síťová (IP) vrstva
  • Transport Layer – Transportní (TCP) vrstva
  • Application Layer – Aplikační vrstva

Nejnižší vrstva, Vrstva síťového rozhraní, slouží připojení konkrétního uzle k lokální síti či k připojení dvou zařízení, které spolu následně vyměňují informace. Jedná se o základní vrstvu, která se stará o přenos dat a informací. Tato vrstva je známá také jako ethernet, o jehož připojení se stará LAN spojení.

Další vrstva se stará především o propojení jednotlivých sítí. Toto propojení slouží k celosvětovému propojení v rámci internetu. O propojení jednotlivých sítí v rámci internetu se stará protokol IP.

Pokud v předchozích vrstvách docházelo k propojení jednotlivých sítí, TCP vrstva se stará o přenos dat mezi koncovými uživateli internetu. Tato vrstva se nazývá dle přenosového protokolu, který využívá, dle protokolu TCP.

Poslední vrstvou je vrstva aplikací, která se stará o přenos dat mezi jednotlivými aplikačními programy. Příkladem služeb, které aplikační služba využívá, je například protokol FTP, služba DNS, či HTTP a HTTPS.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů