e Audit | Outsourcing IT

Audit IT

  • Audit informačních technologií, audit informačních systémů

Mnoho firem se stará o své IT samo, problém však nastane ve chvíli, kdy vypoví informační technologie službu a vaše firma z důvodu nefunkčnosti počítače, sítě nebo jiných technologií, přestane fungovat. Pokud se jedná o pár zařízení, vždy je nejjednodušší formou nápravy toto zařízení vyměnit. Pokud se však jedná o rozsáhlý problém, je vhodné kontaktovat IT specialisty, kteří se postarají o outsourcing vašeho firemního IT ve formě auditu informačních technologií.

Tento příklad byl však extrémem, ne vždy je nutné napravovat chybu auditem IT. Audit IT má i svou preventivní funkci. Hlavním úkolem auditu je ověřit správné fungování IT ve firmě, zjistit, kde jsou mezery, kde ušetřit, a kam dále ve vývoji směřovat. Jeho smyslem je také napojení informační technologie na fungování celého podniku a snaha o celkovou efektivitu společnosti.

Výhody auditu IT

Hlavní výhodou je zajisté finanční úspora ze správy IT. Pravidelným auditem je dosaženo nárůstem kvality IT služeb, které vedou k lepší komplexnosti podnikových aktivit. Audit je také schopný předvídat negativní skutečnosti, připravit se na ně a odvrátit tak hrozbu. Je možné efektivněji využívat novinky v odvětví a lépe se přizpůsobovat dynamice tohoto odvětví.

Druhy IT auditu

Pro jednotlivé problémy a řešení konkrétních situací, je možné využít různé druhy auditů. Je nutné najít správnou rovnováho mezi činnostmi auditu a vybrat tak ten správný typ, který pomůže vyřešit problém v podnikových systémech.

  • Proces technické inovace – konstrukce nových projektů na základě jejich přínosu a rizikovosti.
  • Inovativní srovnání – v porovnání s podnikovými konkurenty jsou porovnány kroky vývoje společnosti.
  • Technologické pozice – rozdělení technologií dle jejich charakteru a nepostradatelnosti pro podnik.
  • Systémy a aplikace – z hlediska jejich funkčnosti, přínosu a nepostradatelnosti.
  • Zpracování informací o vybavení – funkčnost a efektivita jednotlivých druhů zařízení v podniku.
  • Vývoj systémů – vývoj současných systémů na základě stanovení cílů celé organizace.
  • Řízení IT a podniková architektura – odhalení efektivní organizační struktury.
  • Klient - server (komunikace, intranet, extranet) – efektivita informačních toků ve společnosti.

Výsledek auditu IT

Výsledkem auditu je správa o současném stavu IT, o plánech do budoucna a o nutných položkách, které se musejí nahradit či vyměnit. Výsledkem je tedy celková optimalizace celého systému, díky které se očekává finanční úspora a vyšší efektivity IT oddělení. V případě optimalizace sítě se jedná například o neustálý monitoring sítě, který kontroluje a předchází tak jeho výpadkům.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů