e Zabezpečení | Outsourcing IT

Bezpečnost IT

Víte, jak se při správě IT chránit? Bezpečnost je ve světě IT často disktuovaným tématem. K zabezpečení sítě je třeba myslet na správné technologie, které vám pomohou lépe zabezpečit technologie, ale také je nutné dbát na bezpečný přístup ke všem prvkům systému. Často firemním účelům pomůže jednotlivé služby outsourcovat a docílit tak maximálního souladu mezi technologickou náročností a bezpečím v IT.

  • Failover - v případě výpadku zajistíte stálou přístupnost.
  • Grayware - nechtěná reklama ve vašem zařízení.
  • HTTPS - dohled nad vašimi přihlašovacími údaji.
  • High-Availability - systém bude bezpečně použitelný, když je potřeba.
  • Licencování - zajiští, že vaše duševní vlastnictví bude ochráněno.
  • Monitoring sítě - sledování vytíženosti a provozu zabezpečí eliminaci výpadků.
  • Rack housing - zabezpečí, že vaše servery budou vždy k dispozici.
  • Redundance - v rámci zabezpečení je redundance nechtěnou duplikací dat.
  • Zálohování dat - v zabezpečení slouží proti ztrátě dat a informací.