e Query dotazovací jazyk | Outsourcing IT

Query dotazovací jazyk

 • Dotazovací jazyk pro ovládání databází

Databáze je určitou množinou informací, které jsou uspořádány dle klíče. Pro uspořádání a manipulaci s daty v datové základně je nutné použít programovací jazyk SQL, který umožní práci s daty.

Databáze je nutné ovládat pomocí příkazů, které jsou definované dotazovacím jazykem. Pro dotazovací jazyk se v IT používá ekvivalent query nebo query language. Query pak lze přeložit jako dotaz. Na formě dotazů také databáze fungují. Na dotaz vyvolávají požadovanou odpověď.

Rozdělení příkazu dotazovacího jazyka

Dotazy neboli příkazy, lze rozdělit do 4 základních skupin, kterými lze ovládat databáze či složité databázové systémy. Dotazy pak lze použít pro položení otázky databázi, ale i vyhledávacího systému. Skupiny příkazů, kterými lze řídit databáze, jsou následující:

 • Příkazy pro manipulaci s daty
  • Konkrétními příkazy update, select a insert lze vyjmout data a dále s daty pracovat
 • Příkazy pro definování dat
  • Pro přehlednost databáze je nutné data strukturovat. K tomuto slouží příkazy definování dat. Lze použít například drop, create nebo alter.
 • Příkazy pro řízení dat v databázích
  • Pro správu databází je nutné definovat práva uživatelů. Můžete použít dotazy jako rollback, commit, revoke a další.
 • Příkazy ostatní pro správu databáze

Pro manipulaci s databází je nejlepší si najmout databázového specialistu, který zajistí správné dotazy pro databáze, díky kterým setřídí data dle vašich požadavků. Díky správným příkazům lze posléze získat z databáze potřebná data a není tedy nutné se prodírat zbytečně velkým množstvím dat v databázovém systému.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů