e Cache - vyrovnávací paměť | Outsourcing IT

Cache

  • Vyrovnávací paměť

Jistě každý ví, jak otravné je čekat, než se načtou potřebná data. Čekání do jisté míry snižuje cache, vyrovnávací paměť nebo mezipaměť, která prodlevu čekání snižuje a zvyšuje rychlost přístupu k informacím. Data, aby se rychleji načetla, jsou uložena do vyrovnávací paměti. K urychlení systém používá rychlejší média místo toho, aby je nabízel přímo z média pomalého.

Rozeznáváme dva typy cache

  • Cache softwarová, která využívá část operační paměti pro urychlení přenosu dat.
  • Cache hardwarová, která urychluje komunikaci mezi fyzickými prvky počítače.

Hardwarová cache v prostředí internetu

V prostředí správy internetové sítě se setkáváme s cache webovou. Webová cache slouží k urychlení komunikace mezi serverem a prohlížečem. Je to tedy vztah server-side a client-side. Cache ukládá soubory dle předchozích záznamů serveru a tak urychluje prohlížení webových stránek. Ve větších sítích se používá proxy server, který stojí uprostřed komunikace mezi serverem a uživatelem.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů