e Extranet | Outsourcing IT

Extranet

  • Propojení s obchodním partnerem pomocí internetové sítě

Extranet je používán v prostředí internetu. Jedná se tedy o internetovou službu, která se využívá v rámci podniku či ke sdílení informací s obchodními partnery. Pokud podnik používá svou vnitřní síť, tedy intranet, v rámci jedné pobočky firmy a dovolí se do této intranetové sítě připojit z externí sítě, je pak tento stav nazýván jako extranet. Často se tak stává, pokud jiná pobočka, sídlící jinde, nahlédne do intranetu jiné pobočky. Dále je možné intranet využít pro externí obchodní partnery.

Výhody extranetu

Často jsou interní podniková data choulostivým zdrojem informací a z tohoto důvodu je nutné tyto informace ochraňovat. Připojení k extranetu je kontrolováno a uvnitř podniku řízeno. Proto se do tohoto prostředí může připojit pouze autorizovaná osoba.

Vnitropodnikové procesy, které probíhají buďto uvnitř organizace nebo s externími obchodními partnery, se stávají efektivnějšími a bezpečnějšími z hlediska ochrany dat.

Jak extranet funguje?

Často je pro extranet využita webová aplikace, která je však není dostupná pro všechny uživatele. Pobočka podniku nebo obchodní partner, dostane přístupové údaje, kterými se do této externí internetové sítě připojí. Tento proces sdílení dat tedy prochází procesem autorizace.

K čemu extranet slouží?

Jedno z hlavních využití je sdílení interních podnikových dokumentů. Extranet je možné využít pro rychlou komunikaci mezi pobočkami či obchodními partnery. Je také možné využívat extranet pro své zákazníky, kteří tak například mohou sledovat, jak postoupila jejich objednávka.

Také je možné využít systém pro vyřizování reklamací či jinou podporu svých zákazníků. Vše je však důkladně skryto uživatelům, kteří do extranetu nemají přístup. Extranet slouží také k rychlé komunikaci s obchodními parnery, která je navíc zabezpečena.

Zeptejte se na možnosti vytvoření extranetu odborníků a kontaktujte nás.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů