e SQL | Outsourcing IT

SQL

 • Structured Query Language

SQL je jedním z programovacích jazyků, které se používají v IT. Jazyk slouží pro práci v databázích dle strukturovaných pravidel tohoto jazyka. V překladu lze tedy použít ekvivalent strukturovaný dotazovací jazyk. Hlavní využití SQL jazyka je pro přístup do databází, ve kterých je pak možné ukládat potřebná data a dále je strukturovat.

Specifikace jazyka SQL

Každý programovací jazyk má svá specifika, kterými je nutné se řídit, aby byla zabezpečena správná forma kódování.

Při práci s databází a s daty uvnitř databáze se využívají skupiny příkazů, kterými lze data v databázích spravovat. Využívají se tyto skupiny příkazů pro správu dat:

 • Manipulace s daty – je možné získat data z databáze a data upravit
  • Příkazy: select, insert, update, merge, delete, explain, show
 • Definice dat – pro vytvoření struktury v databázi
  • Příkazy: create, alter, drop
 • Řízení dat – nastavení přístupových práv
  • Známé jako DCL (Data Control Language)
  • Příkazy: grant, revoke, start transaction, commit, rollback
 • Ostatní – hlavně správa databáze jako přidávání uživatelů apod.
  • Řazení, formátování dat, formátování času apod.

Pro řízení databází se používá dotazovací jazyk query.

Pokud potřebujete vytvořit a spravovat databáze a nemáte čas se tento jazyk učit, je nejlepším způsobem tuto IT službu outsourcovat. Outsourcing databází nabízí efektivní způsob, kterým lze dosáhnout profesionální správy databází, účtů, uživatelů a dalších dat, která vaše databáze uchovává.

SQL databázové systémy

Přístup k datům, třídění a následná manipulace dat, je možná v několika databázových systémech. Nejvyužívanějšími databázovými systémy, které lze využít pro správu dat, uživatelů a uživatelských účtů, jsou následující systémy:

 • MySQL
 • SQL server
 • Oracle
 • Microsoft Access
 • DB2
 • Sybase
MySQL logo

Tyto databázové systémy nejsou jedinými, které lze využít. Jedná se však o výčet těch nejrozšířenějších a navíc multiplatformních, které lze využít pro více počítačových platforem.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů