e ASCII kód | Outsourcing IT

ASCII kód

  • American Standard Code for Information Interchange

ASCII tabulka je kódová tabulka, která obsahuje veškeré znaky, které je možné použít v počítačích. Tento kód převádí čísla ve znaky a opačně. Tabulka ASCII sklidila obrovský úspěch a do dnešní doby z ní vycházejí standardy pro kódování textu a to především v Evropě a v Americe, jelikož vychází z latinky. Základem tabulky je 7 bitů. Což znamená, že původní tabulka zaznamenává 128 znaků. V současné době se používá rozšíření na 8 bitů, v kterém tabulka obsahuje ještě dalších 128 znaků navíc. Pro objem všech abeced, které se v Evropě používají, však ani tento rozměr nestačí. Proto bylo nutné vytvořit jednotlivé tabulky pro každý stát zvlášť dle standardů ISO.

Původní tabulka tisknutelných znaků obsahuje:

  • číslice,
  • písmena
  • znaky, které používá matematika,
  • interpunkce,
  • speciální znaky.

Textové editory ukládají dokumenty v číselném kódu, který lze převést do jedniček a nul. Uživatel si může prostřednictvím editoru, který značkovacím jazykem ASCII převede čísla na text, dokument zobrazit.

Využití ASCII tabulky

Pokud tvoříte dokument, občas se stane, že potřebujete vložit znak, který se na klávesnici nenachází. V textových editorech, jako je například Microsoft Word, se dají speciální znaky vložit. Jsou však situace, kdy znak vložit nelze. Z tohoto důvodu si stačí dohledat číselné označení znaku v ASCII tabulce, jehož zadáním se znak do dokumentu vloží.

ASCII tabulka

Zde můžete nahlédnout do ASCII tabulky. Pro zadání znaku do jakéhokoliv dokumentu použijte klávesu levý ALT a číselné označení znaku.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů