e LAN | Outsourcing IT

LAN

  • Local Area Network

Mít přístup ke všem firemním datům a ostatním údajům vždy, kdy žádáte, je v dnešní době při outsourcingu IT standardem. LAN, jejíž zkratka v češtině vyjadřuje lokální počítačovou síť, představuje propojení počítačů do společné sítě.

Počítačová síť ve firemním prostředí

K čemu potřebuji ve firmě interní síť, když mám kolegu vedle sebe? Nejen, že lokální počítačová síť umožní centrální přístup ke všem podnikovým datům, navíc se komunikace a odesílání souborů značně urychlí. Odpadá tak časová prodleva způsobená externími faktory. Navíc je možnost ve firmě a skrze LAN síť sdílet jakékoliv soubory. Další možností, pro co využít lokální síť, je například sdílení internetu a připojit se tak k službám internetu. Není tedy nutné připojit každé zařízení do sítě zvlášť.

Rychlost přenosu dat v prostředí místní sítě je opravdu vysoká a dosahuje rychlosti až několik desítek Gb/s. Navíc není nutné používat zastaralé propojení skrze Ethernet, kdy všechny počítače byly navzájem propojeny změtí kabelů, ale v současnosti se využívá například firemní síť vytvořená prostřednictvím Wi-Fi, tedy WLAN.

Do současné podoby se LAN formuje již od sedmdesátých let 20. století.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů