e Pevný disk | Outsourcing IT

Pevný disk

  • Značený často jako HDD (Hard Disk Drive)

Při práci na počítači je nutné si soubory pravidelně ukládat a následně zajistit jejich dostupnost, tomuto procesu se říká zálohování. Bez pevného disku v počítači by však nebylo uživatelsky možné si svá data shromažďovat a dále s nimi pracovat.

Pevný disk

Jak s pevným diskem zacházet?

HDD není statickým prvkem počítače, ale obsahuje citlivé pohyblivé části, které jsou velmi náchylné a všeobecně více náchylné než jiné počítačové součástky.

Nejčastěji se může stát, že se disk mechanicky poškodí. Po nárazu disku může dojít k mechanickému poškození diskové plotny.

Disk je samozřejmě také náchylný na veškerou vlhkost. Je tedy vhodné skladovat své disky v suchém prostředí, jelikož se jedná o elektronickou součástku počítače.

Samotný disk je však velmi dobře chráněn pevným pouzdrem. I tak je však kvůli pohyblivým částem disku nutné se k disku chovat opatrně a nejlépe ho často nikam nepřenášet.

Moderní trendy v ukládání dat

Jelikož HDD není v oblasti IT žádným nováčkem a jeho komerční využití se datuje od roku 1956, kdy se data ukládala pomocí magnetické indukce, která sice využívá jinou techniku, ale byl to začátek pro rozvoj dnešních pevných disků.

Nároky uživatelů však stále více rostou a proto je nutné se zaměřit na nové trendy při ukládání dat. Možností, jakou nahradit HDD v počítači, je například použití SSD disku. SSD vychází ze zkratky Solid-state drive. Díky flash paměti se data načítají a ukládají na disk mnohonásobně rychleji než na klasický HDD.

Rozdělení pevného disku

  • Čtecí a zápisová hlava
  • Diskové plotny

Uvnitř disku je možné nalézt dvě hlavní součásti disku. Těmito součástkami jsou hlavy, kterých je 8, a diskové plotny. Pro čtení a zápis slouží dvě hlavy. Konkrétně se jedná o čtecí a zápisovou hlavu, které díky krystalům na základě změny vodivosti, jsou schopny data zapisovat, ale také číst. Hlavy se pohybují po diskové plotně a ukládají, případně sbírají, záznamy uložené na disku. Často se stane, že po úderu se zarytím hlavy do plotny disk mechanicky poškodí.

Druhou částí disku jsou diskové plotny. Na diskovou plotnu jsou prostřednictvím hlav ukládány záznamy, které je následně možné opět z disku přečíst. Funkčnost je zajištěna magnetickou vodivostí. Diskové plotny jsou další pohyblivou částí disku a bývají v disku 4. Dnešní disky dosahují rychlosti nejčastěji 7 200 otáček za minutu, kdy rychlost dosahuje 100 km za hodinu. V serverovnách se však pro zajištění vyššího výkonu používají i dvojnásobně rychlejší disky. Druhou stranou mince je použití takzvaných zelených pevných disků, které naopak mají nižší rychlost otáčení. Tyto disky jsou jednak méně náročné na spotřebu energie, ale také nejsou tolik hlučné. Standardním rozměrem diskové plotny je 3,5", což odpovídá rozměru 7,62 cm.

Klasterizace pevného disku

Význam pojmu pro informační technologie byl vysvětlen v článku cluster. Cluster lze však nalézt i v HDD a jedná se o nejmenší logickou část disku. Cluster slučuje diskové bloky a urychluje tak komunikaci počítače a pevného disku.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů