e Ping | Outsourcing IT

Ping

  • Packet InterNet Groper

Pojem ping je v informatice již ustáleným výrazem, ale i přesto se často přesně neví význam a smysl pojmu, případně možnosti jeho změření.

Ping označuje ve své podstatě program, který dokáže rozpoznat, zda je spojení v síti funkční. Měří se tak funkčnost spojení počítače s jinými počítači, případně ve spojení s jiným síťovým zařízením. Program ping spadá a také využívá protokol TCP/IP. Jedná se o rychlost odpovědi na dotaz zaslaný serveru, který se měří v milisekundách.

Faktory, které ping ovlivňují

Faktorů, které prodlužují odezvu v síti, je celá řada. Rychlost často negativně ovlivňuje přetíženost serveru, ke kterému vysíláme svůj dotaz. Důležitou roli hraje také vzdálenost. Rychleji dostanu odpověď od serveru, který se nachází ve vedlejší místnosti, než oproti serveru na druhém konci světa. Rychlost je také ovlivněna kvalitou a rychlostí připojení k síti. V neposlední řadě je rychlost odezvy ovlivněna také rychlostí vašeho počítače.

Jak ping ovlivňuje práci v síti

Bezesporu je vysoký ping, tedy dlouhá doba odezvy, negativním faktorem při práci v síti. Čím vyšší ping, tím dále čekáme na odpověď od serveru a tím dále trvá naše veškerá činnost při práci v síti. V praxi však samotné surfování je omezené od pingu 2 000 a výše. Při uploadu souborů do sítě však požadujeme ping mnohonásobně nižší.

Ping je také často řešeným tématem u hraní online her. Kdy vysoký ping značně znevýhodňuje hráče ve hře. Uživateli s nižším pingem je umožněna rychlejší reakce v průběhu hry.

Jak zjistit ping

Ping je možné změřit jednak přímo ve svém počítači, kdy stačí zadat do příkazového řádku (spuštění cmd.exe) příkaz ping. Příkazový řádek vypíše informace a to mimo jiné i o námi zjišťované rychlosti odezvy. Mnohem jednodušším a rychlejším způsobem je však možnost využití některých z online měřících nástrojů, kdy po kliknutí na ping se zobrazí rychlost vaší odezvy.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů