e SGML | Outsourcing IT

SGML

  • Standard Generalized Markup Language

SGML je další z řady značkovacích jazyků, které daly vzniknout značkovacímu jazyku HTML, který se dnes používá pro tvorbu webů. Pokud tedy hovoříme o jazyku SGML, jedná se tedy o jistý druh metajazyka.

Vývoj internetových stránek přinesl potřebu sofistikovanějšího jazyka a jeho rozšíření se přeneslo do podoby dnešního HTML. Ovšem základy tohoto jazyka se zachovaly do dnes a to v podobě jazyka XML, se kterým má SGML nejvíce společných znaků. Podobnosti jsou například v elementech, které lze v obou jazycích použít, případě i ve formě zápisu, jelikož oba jazyky umožňují zapisovat data hexadecimálně.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů