e Databáze | Outsourcing IT

Databáze

  • Datová základna

Pro řízení a správu dat se v IT značně využívají databázové systémy, které umožňují uchovat, třídit a následně vyhledávat potřebná data. Proces správy dat se odborně nazývá jako systém řízení báze dat. Obecně je však pod pojmem databáze označována jednak samotná datová základna, ale také software, který lze pro řízení databází využít a pro jazyky, kterými jsme schopni data spravovat. Obecně je pro správu dat používán dotazovací jazyk Query, v kterém je dále možné pracovat s daty díky SQL programovacímu jazyku.

Vývoj báze dat

Historicky prvními sofistikovanějšími databázemi byly například kartotéky. Šlo o mechanický systém třídění, ukládání a vyhledávání dat pro různé účely. Díky kartotéce bylo mnohem jednodušší s daty manipulovat. Zde však byla data uložena na papíru či jiných nedigitálních médiích. Až s vývojem IT se začíná rozvíjet databáze, jak jí známe dnes v prostředí informatiky.

V 19. století přicházejí z USA děrné štítky, které již pro řízení dat využívaly elektromechaniku a nejrůznější stroje. Byl to první druh paměťového média a byla možnost následně zpracovat data elektronicky prostřednictvím počítače.

Od poloviny 20. století však již docházelo k vývoji dotazovacích jazyků, které ve své souslednosti vedly k dnešnímu využití databázových systémů.

Podnikové využití databáze

Myslíte, že se pro váš podnik nehodí vyvíjet složité databázové systémy? Díky outsourcingu databází budete moci shromažďovat veškerá podniková data, která jsou využitelná pro různé druhy auditů. Díky databázím budete schopni uchovávat informace o svých zákaznících a dále je třídit. Budete tak moci je kdykoliv pohodlně oslovit s nabídkou nového produktu.

Databáze je možné využít také pro uchování informací o vašich zaměstnancích. Lépe se tak bude orientovat ve vnitropodnikových zdrojích.

Využitelnost databází je také ve spojení s vašimi dodavateli, kdy nebudete muset vynaložit zbytečný čas na global sourcing, ale díky řízení báze dat budete schopni efektivně využívat forward sourcing nových dodavatelů a ty následně efektivněji hodnotit.

Je taktéž možnost využít databáze pro samotné řízení výroby, kdy se budou aktualizovat stavy zásob a včas vám objednají zásoby nové. Příkladem takového systému je systém SAP.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů