e DDoS útok | Outsourcing-it.eu

DDoS útok

  • Distributed Denial of Service Attack

Poslední dobou je DDoS útok žhavým tématem v diskuzích o internetové síti. Jedná se o útok na internetovou službu. Častěji se však útok provádí na webovou stránku. Cílem útoku je zamezení přístupu do internetové služby nebo na web. Základem útoku je zahlcení serveru množstvím požadavků, při kterém dojde k přehlcení serveru a jeho nefunkčnosti.

Důsledky DDoS útoku

DDoS útok v internetové síti se snaží omezit nebo úplně zamezit komunikaci mezi serverem a klientem, uživatelem internetových stránek. Dochází buďto k restartování přehlceného serveru nebo k omezení komunikace a to z hlediska omezení komunikace mezi uživatelem a serverem.

Typy DDoS útoku

Výpis nejrozšířenějších DDoS útoků:

  • Ping Flood
  • IP Packet Fragment Attack
  • SMURF
  • IGMP Flood
  • Ping of Death
  • TPC SYN Flood

Jak se bránit DDoS útoku

Mnoho předních IT odborníků se shoduje, že není typ DDoS útoku, na který se nelze připravit. Jedná se tedy pouze o nafouknutou marketingovou bublinu, která má za cíl, aby majitelé serverů a internetových stránek utráceli peníze za ochranu.

Možností, jak se bránit, je několik.

  • Firewall – blokování IP adres, blokování celých protokolů.
  • SYN cookies – ověření platnosti adresy.
  • Intrusion Prevention System – ochrana na základě znalosti předešlého útoku.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů