e Oracle | Outsourcing IT

Oracle

  • Systém pro řízení datové báze

Logo Oracle

Obecně je uživatel schopný pracovat s daty pomocí softwarového rozhraní, které se nazývá systémem řízení dat. Systém řízení dat pracuje s databázemi a dovoluje uživateli se v databázích pohybovat a dále s nimi pracovat. SŘDB propojuje aplikační programy spolu s uloženými daty, které se nacházejí v databázích.

Při outsourcingu databázových služeb je vhodným databázovým systémem software Oracle, který zajišťuje pokročilou správu a velmi rozšířené možnosti při správě a při zpracování dat. Systém Oracle je navíc multiplatformní, tudíž ho lze používat pro celou škálu softwarových i hardwarových rozhraní.

Systém dosahuje vysoké výkonnosti správy a zpracování dat. Snadná orientace v systému je zabezpečena SQL dotazovacím jazykem, který se pro práci s databázemi prostřednictvím Oracle systému používá. Systém však nepoužívá pouze SQL, ale i další jazyky pro práci s daty.

O společnosti Oracle

Oracle Corporation se zabývá aplikačním softwarem okolo relačních databází a patří mezi nejvýkonnější společnosti s ohledem na správu dat. Zkušenosti s problematikou databází má společnost již od roku 1977.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů