e Pop-up okno | Outsourcing IT

Pop-up okna

  • Součást grafického uživatelského rozhraní

V současné době, kdy se práce na počítači stala rutinou, je třeba člověka zaujmout různými způsoby. Častým způsobem je využití prvku grafického uživatelského rozhraní, pop-up, vyskakovací, okna. Pop-up okna mají své umístění především na internetových stránkách, kde se snaží oslovit uživatele nabídkou produktu nebo služeb. Snahou je také udržet návštěvníka na webu co nejdéle.

S vyskakovacími okny se nesetkáváme pouze na internetových stránkách, ale jsou součástí i některých počítačových programů.

Ne vždy je však vhodné pop-up okna využívat. Pop-up okna mohou uživatele i odlákat a to v případě, kdy je sdělení otravné a často označené jako spam. Nežádoucí sdělení jsou často také pop-up okna, která využívá grayware.

Správné využití, například pro odběr newsletteru či slevového kupónu, má však velmi kladný dopad na míru konverznosti internetových stránek. Jeli nabídnuta uživateli prostřednictvím pop-up okna přidaná hodnota, tento fakt zvýší míru proklikovosti prvků, které požadujeme.

Jak se zbavit pop-up oken?

V současnosti již blokují internetové prohlížeče nevyžádaná vyskakovací okna. Ty lze pak povolit na stránkách, kterým důvěřujete. Okna, která jsou blokována, jsou především z neznámých zdrojů.

Typy pop-up oken

Scriptů, jak nastavit vyskakování oken, je celá řada. V první řadě se zaměřují a zobrazují dle chování uživatele na internetových stránkách. Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími typy vyskakovacích oken:

  • Okno, které se zobrazí, stráví-li uživatel na stránkách určitou dobu.
  • Okno, které vyskočí v určité sekci webu.
  • Otevření okna při scrollu níže na stránku.
  • Okno, které se zobrazí, pokud chce uživatel z webu odejít. Snahou je udržet ho zde co nejdéle. Řadí se sem i pop-out okna.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů