e Serverovna | Outsourcing IT

Serverovna

  • Datové centrum pro umístění ICT infrastruktury

Serverovna je prostor, ve kterém je možné provozovat a bezpečně uchovávat datová úložiště, servery a další zařízení pro podporu ICT a IT sítě. Požadavkem na datové centrum je vysoká konektivita do internetové sítě, která zajistí rychlý přístup k serverům a datům. Dalším důležitým faktorem, který je kladen na datová centra, je jejich bezpečnost. Není důležité zabezpečit serverovnu pouze proti útokům z vnějšího prostředí internetu, ale také je nutné servery uvnitř zabezpečit proti fyzickému poškození.

V rámci IT je vhodné tuto službu outsourcovat, jelikož s budováním vlastních datových center přicházejí nemalé finanční náklady. Výstavba a následná správa datových center je velmi nákladná. Nejčastěji outsourcovanou službou datových center je webhosting.

Serverovna

Služby v rámci datových center

V administraci serverovnou se nejčastěji setkáme s dvěma tipy služeb, které jsou nabízeny. Jednou službou je housing, například server housing nebo rack housing, službou další je hosting, kterým je například výše zmíněný webhosting. V případě housingu máme vlastní zařízení, jako je server či rack, které si umístíme do externího datového centra. Zde je zabezpečen jeho provoz a my si pronajímáme pouze prostor, kde můžeme zařízení fyzicky uložit. V případě hostingu nejsme vlastníky žádného zařízení a službu si kompletně pronajímáme. Pronajímáme si tedy virtuální prostor v serveru či úložišti a také následnou správu tohoto zařízení.

Požadavky na datová centra

Aby byla zajištěna maximální dostupnost a jednotlivá zařízení tak dosahovala high availability, je nutné dbát na prvky, které je nutné dodržovat, aby byla infrastruktura funkční a dostupná.

  • Bezprašnost – prach a nečistoty zpomalují servery i ostatní zařízení. Z tohoto důvodu je nutné pracovat v čistém prostředí bez prachu a nečistot.
  • Klimatizované prostory – provoz zařízení produkuje velké množství tepla. Je nutné zabránit jejich nadměrnému zahřívání a proto je nutné prostory klimatizovat.
  • Dostatečné zabezpečení – jak již bylo řečeno, je nutné zajistit bezpečnost fyzickou, proti poškození, i proti útokům z internetové sítě. Je nutné evidovat pohyb osob po serverovně.
  • Vhodná lokalita – všechny servery je nutné propojit kabely, z tohoto důvodu je nutné mít serverovnu ve speciálně upravených budovách.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů