e High-Availability systém | Outsourcing IT

High-Availability systém

  • Systém s vysokou dostupností

Jako High-Availability se označuje systém s vysokou dostupností odolný proti výpadkům. Toho se dosahuje zálohováním všech rizikových částí systému (napájení, konektivita) a především během jednoho nebo více záložních serverů, které si mezi sebou v případě problémů předávají běh služeb, které na tomto systému běží.

Doba dostupnosti systému

Doba dostupnosti systému se vyznačuje v procentech a vyjadřuje poměr času, kdy systém dostupný je, v poměru, kdy je nedostupný. Systémovým požadavkem je, aby doba dostupnosti byla co nejvyšší. Konzultujte s námi, jak učinit váš systém více dostupným a outsourcujte IT.

Cíle serveru s vysokou dostupností

Cílem High-Availability serveru je takové rozvržení serverů, které minimalizuje výpadku služeb, ke kterým dochází v případě poruchy serveru. Nejjednodušším způsobem je vytvoření zálohy pomocí dvou serverů, pomocí cluster high-availability. Jeden server je aktivní a druhý pasivní, tedy záložní, který je v pohotovostním režimu. Pokud vypadne aktivní server, služba je stále dostupná ze serveru pasivního.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů