e Zálohování dat | Outsourcing IT

Zálohování dat

  • Ochrana dat a informací proti jejich smazání či ztrátě

Co horšího se může stát s daty než jejich nenávratná ztráta? Určitě se vám již stalo, že se vám při poruše média smazala data. Nejefektivnější obranou proti ztrátě dat je záloha dat na další média. Jednotlivec, pokud negeneruje velké množství důležitých dat, může zálohovat nepravidelně. Firmy by však měly svá data zálohovat pravidelně. Nejen, že záloha dat uchrání data proti jejich ztrátě, navíc také moderní způsoby zálohy jsou schopné zamezit ztrátě dat z důvodu zastarávání médií.

Proč zálohovat svá data?

Počítače, sítě a servery jsou ohroženy z okolního prostředí. Tím, že jsou ohroženy tyto komponenty, jsou ohrožena také vaše data. O data můžete přijít z následujících důvodů:

  • Útok zvenčí hackera na vaše zařízení nebo viru.
  • Útok interního zaměstnance na vaše data
  • Technická chyba hardwaru či softwaru
  • Nechtěné smazání

Jak zálohovat svá data?

Nejlepším způsobem je stanovit si časový harmonogram zálohy a data zálohovat pravidelně. Vhodné je taktéž ponechat si vždy zálohu několik časových úseků zpátky a to například při dodatečném zjištění, že v dané záloze již soubory chybí. Také je vhodné zvolit spolehlivé médium zálohy nebo více médií.

Pokud chcete svá data opravdu uchránit, je vhodné volit například zašifrování dat nebo zašifrování datových nosičů.

Pokud by měl uživatel problém s velikostí zálohy, je možné data zkomprimovat.

Na čem zálohovat svá data?

Zálohovat data lze online nebo offline. Online záloha dat je poslední dobou stále více oblíbená. Data se ukládají na cloudový server mimo počítač a jsou tak dostupná centrálně pro všechna vaše zařízení. Zálohovat svá data online lze například prostřednictvím služby Dropbox nebo OneDrive. Nevýhodou však je, že jsou data náchylnější k externím vlivům, jako je útok hackerů.

Offline data se klasicky zálohujů na externích HDD, flash pamětích, optických discích či magnetických páscích. Nejrychlejším způsobem je záloha dat na magnetický pásek.

Typy zálohy

Jak již bylo zmíněno výše. Zálohovat lze pravidelně či nepravidelně a na média, která jsou online nebo offline.

Dále je možné rozlišit zálohu nestrukturovanou, kdy zálohujeme pouze část důležitých dat. Nebo zálohu úplnou s různou možností ukládání dat.

Firemní záloha dat

Firmy generují velké množství dat a každý zaměstnanec je schopný vytvořit i několik gigabitů dat za rok. Z tohoto důvodu je nejlevnějším a nejspolehlivějším způsobem zálohu dat outsourcovat. Nejlepší volbou pro zálohu firemních dat jsou disková pole, která jsou schopna uložit velké množství dat ze vzdálených přístupů.

Zeptejte se nás, jak zálohovat vaše firemní data.

Programy pro zálohu dat

Pokud nechcete zálohou trávit spousty času, vyzkoušejte některý z následujících programů pro zálohu dat.

  • Cobian Backup
  • Dropbox
  • SugarSync Manager
  • Backup PC

Zpět na výpis slovníku IT pojmů