e IPMI | Outsourcing IT

IPMI

  • Intelligent Platform Management Interface

Je standardizované rozhraní pro správu a ovládání počítače nebo serveru na dálku přes síť. Servery vybavené tímto modulem umožňují administrátorovy server ovládat na dálku (přes síť) stejným způsobem, jako by byl fyzicky přítomen u serveru, tedy včetně zapnutí, vypnutí, restartu, přístupu na konzoli nebo nastavení BIOSu.

Svým způsobem se jedná o přeměnu systémového, případně síťového rozhraní, do zařízení, kterému se nazývá inteligentní.

Využití IPMI při správě IT

Při outsourcingu informačních technologií není vždy nutná přítomnost administrátora sítě. Z tohoto důvodu je vhodné IPMI napojit na vlastní serverové zařízení. V případě výpadku, nebo i jiného problému, je schopen administrátor se připojit okamžitě a napravit chybu. Dochází tak k urychlení procesu, kdy není nutná fyzická přítomnost administrátora.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů