e Internetové domény | Outsourcing IT

Domény

  • Internetová doména

Domény označují jméno sítě nebo počítače uvnitř sítě, které se vyskytují na internetu. Pomocí doménového jména tak můžeme tyto zařízení na internetu rozeznat. Nejrozšířenější je využití doménových jmen pro internetové stránky.

Druhy doménových jmen

Samotná doména se skládá z několika částí. Tyto části jsou v IT označovány jako řády. Konkrétně se tedy používají domény 1., 2. a 3. řádu. Doména 1. řádu je nejvyšší úroveň doménového řazení a je označována jako top-level domain (TLD). Doména 2. řádu se nazývá doménový alias a doména 3. řádu je označována jako subdoména.

Doména nejvyššího řádu

TLD se dále dělí na generickou TLD a národní TLD. Generické domény se používají pro neziskové organizace nebo výjimky, které jsou historicky používány pro vojenské organizace Spojených států. Příkladem generické domény je například doména .org.

Druhou možností jsou národní TLD, které jsou určeny pro potřeby každé země. Pro Českou republiku je to doména .cz. Pro Evropskou unii doména .eu.

Stránky outsourcing-it.eu používají národní doménu nejvyššího řádu Evropské unie.

Doména 2. řádu – doménový alias

Tuto doménu si již volí každý uživatel sám. Jedná se o název stránky, často tedy nese název společnosti, případně účelu, kterému stránky slouží.

Doménový alias těchto stránek je tedy outsourcing-it.

Doména 3. řádu – subdoména

Nejnižší úrovní doménového jména je subdoména doménového aliasu. Na této subdoméně je možné postavit další samostatné internetové stránky, které mohou mít nový a unikátní obsah a například tak dále členit obsah doménového aliasu.

Celková sestavení domény vypadá následovně: subdoména.doménový alias.doména nejvyššího řádu.

Domain Name System

Pro rychlejší komunikaci v rámci internetové sítě se nepoužívají slovní názvy internetových domén, nýbrž komunikace se převádí na formu čísel. Domény jsou převáděny na IP adresy a naopak pomocí DNS serveru, který se stará o správný překlad z čísla na název a opačně. Síti se lépe pracuje s číselnými kombinacemi, člověku se naopak lépe pamatují slova, která dávají smysl.

Outsourcing IT Vám zajistí, že váš IT správce nalezne ten správný název domény pro Váš business, doménu registruje u oprávněného registrátora a DNS nastaví, aby adresa směřovala na IP vašeho hostingového serveru.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů