e HTML | Outsourcing IT

HTML

  • HyperText Markup Language

HTML je jeden ze značkovacích jazyků, který se využívá pro tvorbu internetových stránek. Je to prvotní značkovací jazyk, který slouží ke sdílení dokumentů v prostředí internetu v systému WWW, tedy ve World Wide Web. V současnosti se používá standard tohoto značkovacího jazyka HTML 5.

Vývoj a historie jazyka HTML

Otec WWW Tim Berners-Lee v roce 1989 začal spolupracovat s Robertem Caillau, kdy spolupracovali na vývoji IS pro fyzikální ženevský ústav CERN. Začali si však uvědomovat, že původní jazyky, jako například SGML či PostScript, jsou nedostačující pro takto rozsáhlý systém a tím začal vývoj jazyka nového, HTML, který byl připraven již roku 1990. Značkovací jazyk HTML sloužil jako rozšíření původního jazyka SGML.

HTML dokument

Současný standard a rozšíření jazyka

Jazyk HTML se neustále rozšiřuje a v současné době se používá verze jazyka HTML 5. Dochází k nahrazování tagů a k přidávání tagů nových, na základě požadavků uživatelů internetu.

HTML 5 logo

Mezi nejvyužívanější formy rozšíření patří jazyk XHTML, který se dnes používá především ve formě XML příspěvků.

Software pro tvorbu HTML

Jednou z možností vývoje internetových stránek, je outsourcovat jejich tvorbu. Pokud však tvoříte webové prezentace sami, není v dnešní době nutné psát kód značku po značce, nýbrž využít různé druhy softwaru, které vaší práci usnadní. V podstatě při tvorbě HTML obsahu můžete využít dvou programů. Pro ruční zadávání kódu jakýkoliv textový editor, jehož výstup nástupně uložíte jako *.htm či *.html soubor. Lehčí variantou je však použít WYSIWYG editor.

WYSIWYG editor

Jak již anglická zkratka napovídá, What you see is what you get, tedy v překladu, co vidíš, to dostaneš, jedná se o program, který okamžitě zobrazuje webovou prezentaci, kterou jste v HTML vytvořili. Tento program tak značně urychluje práci a navíc propracovanější programy nabízejí různá nápovědy HTML tagů.

Příklad HTML jazyka

Jazyk HTML se skládá z tagů a dohromady tvoří HTML dokument, který je schopný se šířit pomocí WWW. Podívejte se, jak vypadá jednoduchý HTML dokument složený ze základních tagů.

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Titulek stránky označuje její název</title>

<h1>Nadpis stránky strukturuje text</h1>

<p>Odstavec omožňuje vložit <a href="https://outsourcing-it.eu/">odkaz</a> v HTML.</p>

<!-- komentáře nejsou viditelné -->

</body>

</html>

Zpět na výpis slovníku IT pojmů