e Wi-Fi | Outsourcing IT

Wi-Fi

  • Bezdrátová komunikace v počítačové síti

Bezdrátová síť Wi-Fi vychází z anglického názvu Wireless LAN, neboli WLAN. Síť umožňuje připojit zařízení k internetové síti a to bez použití jakéhokoli datového kabelu. Jedná se o velmi levnou možnost připojení, jelikož frekvenční pásmo, které Wi-Fi používá, je bezlicenční a proto může tuto síť vytvořit každý uživatel.

Pokud se chystáte outsourcovat informační technologie a správu sítí, určitě se zeptejte i na možnost rozšíření bezdrátové sítě Wi-Fi po svém podniku. Zajistíte si tak bezproblémový pohyb vašich zaměstnanců po pracovišti.

Logo Wi-Fi

Historie Wi-Fi a charakteristika sítě

Vývoj této bezdrátové sítě začal již roku 1997 a postupně se dostávalo pozvolnému rozšiřování standardů. Současná specifikace standardu je 802.11g.

Původní smysl Wi-Fi sítě a její využití bylo pro firemní účely a pro vytvoření lokálních sítí LAN. Postupem času se tato radiová síť rozšířila i pro účel takzvaných hotspotů, které se postupně rozšířily až na užití od počítačů, až po mobilní zařízení.

Free Wi-Fi

Díky tomu, že Wi-Fi síť je bezlicenční a její provoz levný, je nabízena z řady širokého spektra podniků jako přidaná služba pro jejich zákazníky. Seznam míst, kde se můžete volně připojit k internetové síti, naleznete v databázi veřejně přístupných míst.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů