e Co je outsourcing IT

Outsourcing

Podnik, pokud se snaží být plně soběstačným a plnit veškeré podnikové aktivity sám, značně zvyšuje náklady svého podnikání. Pokud podnik nechce outsourcovat, musí si každou podnikovou činnost vykonávat sám a k tomu potřebuje svoje vlastní a proškolené specialisty, jejichž pouze samotné proškolení může být mnohem dražší, než poskytnutí služby specializované firmě. Často tento zaměstnanec požaduje vyšší mzdové nároky, jelikož se z něj stal specialista svého oboru.

Možnost, jak ušetřit finanční prostředky za vlastní specialisty, je jednotlivé podnikové činnosti outsourcovat. Tedy zajistit si zastoupení externí společnosti, která se na konkrétní služby specializuje. Podnik tedy nedrží své vlastní zdroje, ale tyto externí zdroje si pronajímá.

Outsourcovat se dá dnes cokoliv, ať již je to mzdové účetnictví či samotná výroba, nejčastěji se však můžeme setkat s možností outsourcingu informačních technologií. Informační technologie jsou velmi dynamickým oborem a začal se rozvíjet teprve nedávno. Z tohoto důvodu opravdových specialistů je stále nedostatek

Pokud vás zajímá, jaké klady outsourcing přináší, přečtěte si výhody outsourcingu.

Zajímá vás možnost outsourcingu informačních technologií? Zajímáte se o outsourcing ICT řešení, serverů či počítačové sítě? Zeptejte se našich odborníku na možnosti vašeho outsourcingu.

Zajímají vás další pojmy z IT oboru? Jednotlivé pojmy, které souvisejí s outsourcingem IT naleznete ve slovníku IT pojmů.