e Cluster | Outsourcing IT

Cluster

  • Záměrné seskupení informačních a komunikačních zařízení k dosažení většího výkonu

Pojmem cluster je v informatice označováno propojení počítačů, které vede k jejich vzájemné spolupráci pro vyšší výkon. Cluster si můžete představit jako místnost, ve které se nacházejí desítky, někdy i stovky samostatných počítačů. Na první pohled je zde viditelná podobnost například se serverovnou.

Počítače v clusteru jsou však vzájemně propojeny. Pro propojení počítačů v clusteru se často využívá počítačová síť.

Výhody clusteru

Při propojení počítačů do clusteru se využívá jejich vzájemného syntetického propojení a zvýšení tak společného výkonu. Více počítačů je také chráněno proti výpadku systému. Pokud jeden počítač vypadne, je možné zastoupení některého z dalších počítačů zapojených do sítě. Toto řešení zamezí, že by služba byla nedostupná.

Proč nevyužít místo clusteru jeden výkonný počítač? Propojení počítačů do clusteru snižuje náklady na řízení procesu. Cluster je oproti jedinému výkonnému počítači levnější a to na pořízení a i z hlediska následující správy zařízení. Pokud dojde k výpadku jednoho počítače, není služba zastoupena žádnou zálohou. To se však nemůže stát u clusteru, jelikož zůstanou v provozu počítače ostatní.

Kde se clustery používají

Clustery mají svoje využití v místech, kde je potřeba pro procesy výpočet z velkého množství dat. Typicky náročné výpočty se provádějí například pro předpověď počasí, kde na tento proces působí mnoho externích proměnných.

Dalšími službami, kde se cluster využívá, jsou místa, kde je potřebné zajistit vysokou dostupnost systému. Těmito místy jsou například různé internetové brány, případně databáze.

Všeobecně lze clustery použít například pro výše zmíněnou vysokou dostupnost, nebo v případě rozložení zátěže mezi počítače, cluster pro ukládání dat nebo počítače, které mají vzájemně rozdílné úkoly.

Čekají vaší firmu náročné databáze nebo složité výpočty a nevíte si rady, jaké zařízení zvolit? Využijte outsourcingu informačních technologií, kde se potřebné informace dozvíte přímo od specialistů v oboru.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů