e HTTP protokol | Outsourcing IT

HTTP protokol

  • Hypertext Transfer Protocol

HTTP patří do rodiny internetových protokolů, které internetová síť používá pro přenos a správu dokumentů prostřednictvím internetu. Hlavní smysl HTTP protokolu je pro přenos hypertextových dokumentů. Hypertext je dokument, který má speciální strukturu pro HTML formát. Tento protokol je jedním z nejpoužívanějších internetových protokolů a spolu s e-mailovým protokolem se stal prvkem, díky kterému se stal používání internetu tak rozšířené. Protokol je branou pro přístup i ostatních protokolů, jako například protokol FTP. Speciálním prvkem Hypertext Transfer protokolu je jeho zabezpečení v HTTPS protokol.

Historie HTTP protokolu

HTTP protokol se začal rozvíjet s první myšlenkou hypertextu přibližně roku 1945. Poprvé však byl hypertext vytvořen až roku 1965 a začalo se tedy plně pracovat na protokolu, který umožní přenos tohoto dokumentu. Postupně tak byl vytvořen HTTP protokol.

Jak funguje HTTP protokol

Na základě dotazu, který přichází od klienta, protokol odpovídá a přenáší uživateli hypertextový dokument. Dotaz klienta probíhá nejčastěji prostřednictvím internetového prohlížeče. Na straně druhé zprostředkuje odpověď od serveru. Jednoduše tak protokol HTTP propojuje stranu klienta a stranu serveru, kdy server odešle klientovi hypertextový dokument v podobě internetové stránky.

Zabezpečení HTTP protokolu

Jak již bylo řečeno, protokol HTTP se dá dále zabezpečit. Slouží k tomu vstup třetí strany mezi komunikaci klienta a serveru. Třetí strana ochraňuje citlivá data klienta, uživatele, který se pohybuje v internetové síti. HTTPS protokol má za úkol ochraňovat klientskou stranu internetu.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů