e Centrální procesorová jednotka | Outsourcing IT

Procesor

  • CPU – Central Processing Unit

Jedním ze základních počítačových komponent je centrální procesor, který tvoří srdce všech počítačů. Tendencí u vývoje procesorů je nejen zvyšování jejich výkonů, ale také jejich minimalizace, kdy jsou procesory využívány pro menší zařízení, kterými jsou například mobilní telefony. Do dnešní podoby, a do dnešních druhů, se procesory formují již desítky let. První procesory se začaly vyrábět v roce 1970. První procesory však neměly vůbec kompaktní rozměry a některé z nich by se nevešly ani do jedné místnosti.

Procesor

Základní druhy CPU

Časem byly procesory stále zdokonalovány a také jim byl zvyšován jejich výkon, aby byly schopné řešit ty nejsložitější procesy. První procesory, jak již bylo zmíněno, měly obrovské rozměry a nebyly vůbec kompaktní. To se změnilo až příchodem mikroprocesorů, kdy veškeré obvody, které procesor využívá, byly vtěsnány do jednoho obvodu, který označujeme právě termínem mikroprocesor. Charakteristická je pro mikroprocesor jedna procesorová jednotka.

Pokud se uvnitř procesoru nachází dvě a více procesorových jednotek, neoznačujeme již CPU jako mikroprocesor, ale jako vícejádrový procesor, se kterým se již standardně můžeme setkat od počítačů, až po mobilní telefony, kdy je více jednotek spolu schopno komunikovat a dosahovat tak vzájemně vyššího výkonu.

Jak vybrat proceosr

Aby byl procesor schopný zpracovat veškeré požadavky, je nutné, abychom při výběru sledovali určitá kritéria. Základním kritériem je schopnost komunikace procesoru se zbytkem našeho počítače. V minulosti toto bylo velkým problémem, avšak vývoj zajistil vyšší komunikační schopnosti procesorů vůči ostatním počítačovým komponentům.

Nejčastěji vybíráme procesor podle rychlosti, neboli dle procesorové frekvence. Rychlost procesoru vyjadřuje takt procesoru je měřena v hercích (jednotka Hz). Dnes již však nacházíme jiné možnosti zvýšení výkonu a proto je předpoklad, že pro výběr procesoru se frekvence stane méně důležitou proměnnou.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů