e Failover | Outsourcing IT

Failover

  • Automatický failover při výpadku systému

Failover řešení je základem pro zajištění vysoké dostupnosti aplikací. O vysoké dostupnosti si přečtěte v článku o High-Availability systémech. Ve většině případů se jedná o failover serveru v případě, kdy selže hardwarové vybavení serveru.

Označením failover se v IT rozumí automatická změna na záložní připojení, server, napájení a podobně při výpadku primárního připojení, serveru nebo napájení. Přepnutí probíhá většinou okamžitě bez nutnosti jakékoliv interakce s uživatelem.

Jak probíhá failover?

V případě, že dojde k selhání hardwaru serveru a dojde k výpadku serveru, nestane se služba nedostupnou, nýbrž se sepne pasivní záložní server. Tato situace nastane zcela automaticky bez zásahu administrátora. Výpadek se pohybuje v relaci do jedné minuty, kdy se služba opět stane dostupnou.

Zeptejte se nás na možnosti, jak dosáhnout vysoké dustopnosti systému pomocí failover řešení.

Zpět na výpis slovníku IT pojmů